Aktuelt

04. juni 2014

Så er programmet for årets Folkemøde på plads.

Revideret program

13. maj 2014

Folkemødet 2014

Stop Fattigdom Nu

Vi arbejder frem mod Folkemødet 2014, her følger
 snart en opdatering.

 

10. juni 2013

Folkemødet Bornholm

Folkemoede_plakat

Folkemødet på Bornholm starter nu på torsdag d. 13/6 og kører t.o.m. søndag d. 16/6.

STOP FATTIGDOM NU netværket afholder lørdag d. 15/6 en række sammenhængende debatarrangementer, men en masse udenoms-aktiviteter i Cirkusteltet.

Fra kl. 12.00 – 13.15 & kl. 16.00 til ca. 18.30.

Anne Marie Helger er dagens udråber – og specielt fra 12.00 til ca. 12.25 vil Anne Marie råbe op om fattigdom, ulighed og Stop Fattigdom Nu netværket.

Du kan se programmet og plakaten her: Plakat 2013.

 

Hele programmet for Folkemødet kan du finder her: http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx

 

 

10. juni 2013

Ekspertudvalg om fattigdom

Ekspertudvalget om fattigdom, nedsat af regeringen, kom i fredags med deres længe ventede rapport, med anbefalinger omkring indførsel af en dansk fattigdomsgrænse.

Ekspertudvalgets rapport

Stop Fattigdom NU Netværket, har siden 2010 arbejdet på indførslen af at en fattigdomsgrænse i Danmark. Med rapport er der håb om, at politikerne endelig får indført en fattigdomsgrænse. Hermed kan vi håbe på, at floskler, f.eks. om at der ikke findes fattigdom i Danmark og lignende kan manes til jorden, at forskere og andre kan måle og veje hvor og hvordan fattigdomen strukturelt opstår, at der kan arbejdes seriøst på bedring af vilkårene for de, grupper og mennesker, voksne som børn som fanges i fattigdom – og slutteligt, at den strukturelle fattigdom, som vi der arbejder med udsatte oplever bliver taget seriøst af det politiske niveau.

Find og læs rapporten samt andet materiale her: http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/ekspertudvalg-fattigdom/Sider/default.aspx

31. jaunar 2013

Opfølgning på fattigdomskonference – video og powerpoints:

Knap 200 deltog i Stop Fattigdom Nu netværkets konference om ‘Fattigdomsgrænser – Perspektiver og muligheder’ d. 28/1-2013.

Her på denne siden kan du finde alle video’er og powerpoints fra konferencen: klik her

9. januar 2013

Invitation til konference:

FATTIGDOMSGRÆNSE – PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER

Hent invitationen her

Til marts 2013 skal regeringens ekspertudvalg komme med en rapport med en række forslag til en mulig dansk fattigdomsgrænse. Mens vi venter på eksperternes arbejde inviterer Stop Fattigdom Nu – netværket til en debat om, hvad der skal komme ud af, at der kommer en fattigdomsgrænse. På konferencen skal vi drøfte hvilke forventninger, der er til fattigdomsgrænser som værktøj i kampen mod fattigdom, og hvad en strategi til bekæmpelse af fattigdom skal indeholde.

9. januar 2013

Opfølgning på Bæredygtig Social Vækst

Det har taget noget tid, men hermed referat og materiale fra konferencen om bæredygtig social vækst:

Klik her

21. august 2012

Konference – Bæredygtig Social Vækst

2012-08-21

STOP FATTIGDOM NU initiativet inviterer til debatmøder for frivillige organisationer, virksomheder og projekter, der hjælper fattige og socialt udsatte. Sociale og socialøkonomiske virksomheder er nødvendige alternativer til langtidsledighed og offentlig bistand og for at sikre en vækst, som er socialt bæredygtig. Men de lever på usikre, tidsbegrænsede vilkår og stopper trods gode resultater. Formålet med møderne er at gøre alternativerne mere sikre og effektive, både for socialt udsatte og for de sociale virksomheder.

Læs mere her: Konference_invitation2

19. januar 2012

Stop selvsvingsdebatten. Se på socialpolitikkens sammenbrud

Er overskriften på Knud Vilbys kommentar til de seneste ugers debat om fattigdom. Og Knud Vilby skriver videre: Et politisk selvmål fører til, at alle tilsyneladende nu går i selvsving i den socialpolitiske debat. Alle fordomme om de dovne ledige og deres krævementalitet suser rundt i debatten med både statsministeren og Politiken som aktive men ikke-tænksomme deltagere. Al eksisterende viden bliver tilsyneladende glemt eller fortrængt i fattigdomsdebatten. Men det er veldokumenteret, at fattigdom og ulighed er vokset i Danmark gennem mange år.
På baggrund af resultaterne for Socialpolitisk Forenings høring i november efterlyser Knud Vilby en debat om en socialpolitik, der lever op til svage borgeres behov. Kommentaren blev bragt i en forkortet udgave i Politiken 4. december.

Download her pdf med kommentaren i sin helhed.

3. oktober 2011

Nye mål i socialpolitikken!

Velkommen til en ny regering, regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen og ikke mindst til regeringens Nye mål for socialpolitikken, bl.a.:
– afskaffelse af de lave ydelser
– en øget indsats for udsatte børn og unge
– styrket retssikkerhed til socialt udsatte

Regeringsgrundlaget rummer mange løfter om nye tiltag, som netop er højt på den liste af nødvendige tiltag som Stop Fattigdom Nu initiativet har fremsat. Dagen i dag er altså et afgørende vendepunkt for mennesker, der er berørt af fattigdom og ulighed.
I Stop Fattigdom Nu initiativet glæder vi til nu at skulle indgå i samarbejdet med regeringen om at udforme og implementerer ændringerne. Vi ser dog gerne at afskaffelse af starthjælp, 300, 400 og 225 timers regler og kontanthjælpsloft er med i det lovkatalog, der bliver fremlagt ved folketingets åbning tirsdag, og at loven allerede får virkning fra den næste udbetaling af ydelserne.

22. august 2011

De fattige kan ikke redde det offentliges økonomi

… men hvis skatteministeren ikke ændrer i udkast til inddrivelsesbekendtgørelsen, som har været i høring sommeren over, så vil staten kunne tilbageholde penge til gældsbetaling i overførselsindkomster til de allerfattigste danskere.

Gennemføres inddrivelsesbekendtgørelsen vil det fremover være muligt at trække 400 kroner månedligt fra folk på de laveste sociale ydelser som såkaldt lønindeholdelse, hvis der en gæld til det offentlige, fx gæld til DSB eller Danmarks Radio. Den nye bekendtgørelse ventes at give det offentlige omkring 200 millioner kroner, herunder 100 mio. kr fra kontanthjælpsmodtagere og andre på de laveste sociale ydelser. Nogle af dem har i forvejen kun et rådighedsbeløb på omkring 2.000 kr. om måneden. Der bliver ikke megen levefod tilbage.

Frelsens Hær, KFUK’s Sociale Arbejde, KFUM’s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole, Kristeligt Studenter Settlement, Missionen Blandt Hjemløse, Projekt Udenfor, SAND – De hjemløses organisation og Socialpolitisk Forening har i et fælles høringssvar appelleret til regeringen om at holde mennesker på kontanthjælp og starthjælp udenfor disse nye regler. Og det samme har Rådet for Socialt Udsatte i deres høringssvar. Download organisationernes høringssvar her og læs bekendtgørelsesudkastet og høringssvarene mv. på Høringsportalen

Læs også formand for Socialpolitisk Forening Knud Vilby og sekretariatsleder hos Missionen blandt Hjemløse Mia Sørups debatindlæg, der blev bragt  i Berlingske Tidende den 19. august 2011. Downloads indlægget her

17. august 2011

Flere og flere børn lever i langvarig fattigdom

Sådan lyder overskriften på den nyeste fattigdomsanalyse fra AE-Rådet. Hovedkonklusionerne er skræmmende: Fra 2002 – 2009 – i 7 år med højkonjunktur og stigende rigdom, er antallet af langvarigt fattige børn steget med omkring 65 pct. Det svarer til at 14.600 børn i dag lever i særligt udsatte familier, der har været fattige i mere end 3 år.
Børnefattigdom er helt uacceptabelt! Stop Fattigdom Nu initiativet har udarbejdet en Skitse til handleplan for bekæmpelse af børnefattigdom. Den er et godt udgangspunkt for at iværksætte en national handleplan. Lad os dog nu komme i gang!

Læs mere om AE-rådets analyse her

17. juni 2011

Har vi ikke længere råd til social anstændighed? Eller til børnene, der er Danmarks fremtid?

var overskriften på etdebatmøde på Folkemødet i Allinge,  arrangeret af Stop Fattigdom Nu initiativet ved Socialpolitisk Forening

Et panel bestående af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Joan Münch, national ungdomkonsulent i Frelsens Hær, Lotte Nystrup Lund, sektionsleder i Red Barnet og Knud Vilby, formand for Socialpolitisk Forening tog debatten med de godt 30 engagerede deltager. Blandt deltagerne var kristendemokraten Per Ørum Jørgensen, der som den eneste politikker have fundet vej til mødet.  Per Ørum Jørgensen tilkendegav at bekæmpelse af fattigdom, der jo rammer rigtig mange børn hårdt, vil blive højt prioriteret,hvis han forsat er i folketinget i den kommende år.

Læs Jyllandsposten artikel fra debatmødet, her

10. maj 2011

SAVN Fortællinger om børn og fattigdom – i anledning af fattigdomsåret er netop genudgivet med støtte fra Rådet for Socialt Udsatte. SAVN indeholder tre noveller skrevet af to børnebogsforfattere Linda Lassen og Vibeke Marx, og illustreret af Katrine Clante. Novellerne handler om børn og unges oplevelser med fattigdom, og blev første gang udgivet i Fattigdomsåret 2010 med støtte fra Socialministeriet.

SAVN vil nu blive tilbudt til folkeskoler og biblioteker. Du kan få tilsendt ét eksemplar af SAVN ved at indbetale 50 kr. i forsendelsesomkostninger til Merkur Bank reg. nr. 8401 konto nr. 1107640. Skriv navn og adresse på indbetalingen, så sender vi hæftet hurtigst muligt.

Læs et resumé og uddrag af novellerne her – downloader pdf-fil.

26. april 2011

Stadig flere støtter op om Skitse til dansk handlingsplan til bekæmpelse af børnefattigdom

LO og BUPL har fra starten støttet op om handlingsplanen, og er nu også blevet skrevet på dokumentet. På nuværende tidspunkt er der derfor 23 organisationer, der står bag handlingsplanen.  Udover Socialpolitisk Forening og EAPN er det Red Barnet, LOS, Rådet for Socialt Udsatte, Projekt UDENFOR, Kirkens Korshær, Frelsens Hær, FIC, Børnesagens Fællesråd, SydhavnsCompagniet, HK – Kommunal, Børns Vilkår, SAND De Hjemløses landsorganisation, Dansk Socialrådgiverforening, Kringlebakken, Missionen blandt Hjemløse, Børn og Familier, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, Den Boligsociale Fond, BUPL, LO og Dansk Folkehjælp.

Download handlingsplanen her

Materiale til debatten om fattigdom

Stop Fattigdom Nu initiativet har i Fattigdomsårets fået tilvirket en del materiale, der dokumenterer og debatterer fattigdom i Danmark og Europa. Nedenfor kan du finde en del af dette materiale.

Artikler fra Gå-hjem-møder om fattigdom. I november holdt Stop Fattigdom Nu Initiativet ved EAPN og Socialpolitisk Forening 3 Gå-hjem-møder i samarbejde med henholdsvis Frivilligrådet, Sundhedsstyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen.Det er der kommet 3 spændende artikler ud af forfattet af journalist Tina Juul Rasmussen. Download de 3 artikler i pdf: 1. Frivillighed og fattigdom, 2. Sundhed og fattigdom og 3. Arbejde og fattigdom

Fattigdommens mange ansigter
“To dages alternativ fattigdomskonference på Kofoeds Skole gjorde status over fattigdomsåret og satte fokus på løsninger, der peger fremad. Og efterlod ingen i tvivl om, at Danmark står over
for store udfordringer med at inkludere de fattigste og mest udsatte i stedet for at ekskludere
” Skriver journalist Tina Juul Rasmussen i indledningen til en artikel der dokumenterer indlæggene på konferencen. Download pdf fil med artiklen her

Alle plancher fra oplæggene ved de alternative konferencer 2. og 3. november kan downloades her

De fattiges ret er sat.
Journalist Tina Juul Rasmussen har skrevet en artikel på baggrund af høringen Fattiges Ret, som blev afholdt på Borups Højskole den 4. november 201o. I artikel er udsagnene fra de 6 vidneafhøringer udførligt beskrevet. Det er vidneudsagn, der desværre kortlægger at fattigdom berøre mange forskellige mennesker, og skaber store vanskeligheder for den enkelte i hverdagen. Og dommerkomiteens to medlemmer var sikre i deres konklusioner: Fattigdom er et alvorligt problem i Danmark med mangefold konsekvenser for de næste generationer af børn, som vokser op i fattigdom. Derfor efterlyser de to en fattigdomsgrænse til at rette og fastholde fokus på mål for bekæmpelse af fattigdom, og peger på en række konkrete indsatser. Download artiklen her

Her er Danmarks fattigdomsgrænse
En gruppe af forskere og organisationer, bl.a. CASA. Red Barnet, Frelsens Hær og AE er nu kommet med et konkret forslag til, hvordan en officiel fattigdomsgrænse i Danmark bør se ud. Ved at kombinere tre anerkendte metoder: 1) den relative fattigdom, 2) minimums pris for et anstændigt liv i Danmark og 3) hvilke afsavn børn og voksne lider, kan der skabes fyldestgørende billede af fattigdom.
Efter en sådan fattigdomsgrænse er man fattig i Danmark hvis man:

  • Har så lav en disponibel indkomst, at man ikke kan forbruge og deltage i samfundslivet i overensstemmelse med den almene livsstil (målt udfra indkomstmetoden, 50 og 60 % af medianindkomsten)
  • Har et budget, der ikke muliggør, at man kan ’sammensætte en kurv af nødvendige varer’ – svarende til et nødvendigt og beskedent forbrug i forhold til aktiv deltagelse i samfundet (målt udfra budgetmetoden)
  • At man ikke har økonomisk mulighed for at købe varer eller deltage i aktiviteter, som der hersker bred enighed om, at både voksne og børn skal have mulighed for (målt udfra afsavnsmetoden)

Læs mere på CASA’s hjemmeside eller download notatet: En dansk Fattigdomsgrænse (downloader pdf-fil)

Hvad siger unge om fattigdom? På Europa-Messen i slutningen af september talte Tambwe Tumba med unge om fattigdom. Se og hør her hvad nogle af de unge sagde til kameraet, i forbindelse med at de blev præsenteret for udstillingen Fattigdommens ansigter

Lyt til to fortællinger om fattigdom. Med støtte fra Socialministeriets fattigdomspulje har Stop Fattigdom Nu inititativet i samarbejde med Kenn Carlsen, Lydcarlsen, produceret to lydmontager med fortællinger om hverdagen som fattig i Danmark.
En enlig mor fortæller om sine oplevelser i forbindelse med et forældrearrangement i børnehaven, hvor alle skal medbringe en middagsret til den fælles spisning. En anden enlig mor fortæller om turen i supermarkedet, hvor der ikke både kan blive råd til mad og den dvd til børn, der ellers på er tilbud. Hør fortællingerne her. Fortællinger om fattigdom

Læs et resume og uddrag af fortællinger om børn og fattigdom. Ligeledes med støtte fra Socialministeriet fattigdomspulje har vi fået udarbejdet et hæfte SAVN med tre noveller skrevet af  to børnebogsforfattere Linda Lassen og Vibeke Marx, og illustreret af Katrine Klante. Novellerne handler om børn og unges oplevelser med fattigdom. Hæftet blev uddelt på Brugernes Bazar i Odense i august, og vil desuden blive uddelt på høringer og konferencer i Fattigdoms Ugen. Læs et resumé og uddrag af novellerne her – downloader pdf-fil.
Du kan få tilsendt ét eksemplar af SAVN ved at indbetale 50 kr. i forsendelsesomkostninger til Merkur Bank reg. nr. 8401 konto nr. 1107640. Skriv navn og adresse på indbetalingen, så sender vi hæftet hurtigst muligt.

Om Stop Fattigdom Nu initiativet

Socialpolitisk Forening har sammen med den danske afdeling af det europæiske fattigdomsnetværk EAPN taget en række initiativer i anledning af fattigdomsåret, som  det vil fremgå af denne side. De to organisationer har bl.a. samlet en lang række danske organisationer om en fælleserklæring for fattigdomsåret 2010, der skal være med til at skabe et fattigdomsfokus i året. Læs Fattigdomserklæringen her – downloader pdf-fil.

Hjemmesiden stopfattigdom.nu er administreret af Socialpolitisk Forening, post@socialpolitisk-forening.dk

/em