Arrangementer

Skriv til post@socialpolitisk-forening.dk hvis jeres forening har et arrangement.  Så vil arrangementet hurtigst muligt blive lagt ud på stopfattigdom.nu

Stop Fattigdom Nu initiativet har afholdt adskillige arrangementer, første gang 21. januar 2010 hvor vi satte gang i det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social eksklusion:

 • 21/01 blev fattigdomskuren afholdt, her stævnede foreningerne bag initiativet Stop fattigdom nu regeringen. Se KANAL KOFOEDs program om dagen her.
 • 22/01 løb SAND’s arrangementet ’Hjælp en hjemløs’ af stabelen på Rådhus Pladsen i København.
 • 4/03 blev det europæiske fattigdomsår officielt åbnet ved regeringens konference.
 • 23/03 blev der afholdt planlægningsmøde. Formålet med mødet var dels at inspirere til aktiviteter i løbet af året, og dels at koordinere aktiviterne i uge 44. Referat fra mødet vil snarest blive lagt op på hjemmesiden.
 • 15/04 afholdt Socialpolitisk Forening i samarbejde med AOF, FIC og Institut for Menneskerettigheder konferencen ”Fattigdommens Ansigter – i Europa”
 • 08/05 afholdt Socialpolitisk Forening i samarbejde med Frivilligt Forum konferencen: “Fattigdom og civilsamfundet – i udkantsområderne i by og på land”
 • 28/08 deltog Stop Fattigdom Nu initiativet på Brugernes Bazar i Odense. Året tema var Fattigdom
 • 23/09 Smagsprøve på Poverty Walks på Nørrebro og cafédebat med Preben Brandt, Brian Lentz og Trine Schaldemose, arrangeret af SFOF
 • 13/10 Fattigdom på kanten af Lolland og Falster. Konference arrangeret af Socialpolitisk Forening i et samarbejde med en række organisationer på Lolland og Falster
 • 26/10 afholdte Institut for menneskerettigheder: Høring om om sammenhæng mellem diskrimination og fattigdom
 • 1/11 afholdte Børnesagens Fællesråd og Kofoeds Skolen temaeftermiddag om børnefattigdom, for børn og med Apolloteateret
 • 2/11 Status for fattigdomsåret. Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion. Arrangeret af Stop Fattigdom Nu initiativet ved EAPN og Socialpolitik Forening sammen med Københavns Kommune
 • 3/11 Løsninger på kort og lang sigt. Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion. Arrangeret af Stop Fattigdom Nu initiativet ved EAPN og Socialpolitik Forening sammen med Københavns Kommune
 • 3/11 Fanget i fattigdom: Konference om hvordan løsladte fanger fastholdes i fattigdom. Arrangeret af Kirkens Korshær
 • 4/11 Fattiges Ret. Høring arrangeret af Stop Fattigdom Nu initiativet ved Rådet for Socialt Udsatte, EAPN DK og Socialpolitisk Forening
 • 4/11 En officiel fattigdomsgrænse i kommunalt perspektiv. Høring i Århus. Arrangeret af EAPN og Socialpolitisk Forening, Århus
 • 4/11 Jacob Holdt holdt foredrag om fattigdom og stigmatisering i Danmark, i Café Paraplyen, Varde
 • 4/11 Anni Nystrand holdt foredrag om fattigdom i det gamle København, i Café Paraplyen, Frederiksberg
 • 15/11 Gå hjem møde med Socialministeriet, Frivilligrådet og Stop Fattigdom nu
 • 19/11 Gå hjem møde med Sundhedsstyrelsen: Fattigdom og sundhed
 • 24/11 Gå hjem møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen: Fattigdom og arbejde
 • 30/11 Den officielle afslutningskonference
 • 11/1 2011 Evaluering af fattigdomsåret og beslutning om at videreføre Stop Fattigdom Nu initiativet
 • 16/6 2011 Debatmøde om børnefattigdom under Folkemødet på Bornholm