Stop Fattigdom Nu på Folkemøde Bornholm

Stop Fattigdom Nu Netværket har sat den økonomiske fattigdom på dagsordenen siden 2010. Vi har været med til at fjerne fattigdomsydelser i 2012 og sætte en fattigdomsgrænse i 2013. I 2015 arbejder vi for en Dansk social reform med Europæisk perspektiv, som skal sikre faglig kvalificeret service og inkludere socialt udsatte i arbejde og samfund.

Af Per K. Larsen

Du kan møde os på Folkemøde Bornholm Fredag 12. juni. Sted: Lindeplads 1, kl. 11.45 – 17.00.

 12.00 – 13.00. Fattige fortællinger. Kommunerne har fået monopol på hjælpen til handicappede, syge og socialt udsatte gennem 40 års kommunalreformer. Både økonomisk hjælp, rehabilitering og arbejde. Hvad er resultaterne – og alternativerne? Vi giver ordet til fattige, fortalere og forskere.

13.00 – 14.00 . Kommunal eller frivillig hjælp –  Hvor går grænsen? Syge, handicappede og socialt udsatte har brug for specialiseret rådgivning og behandling. Er kommunerne gået over grænsen for hvad de kan klare og er borgerne bedre tjent med at gå direkte til specialisterne? Skal vi have valgfrihed mellem offentlige og NGO’ers målrettede tilbud som det f.eks. er tilfældet i Tyskland og Frankrig?

15.00 – 16.00. En ny social reform med mennesker og faglig viden i centrum. Vi ønsker en social reform som giver socialt udsatte, syge og handicappede en ny chance. Hvor man får god faglig hjælp til at leve et værdigt liv og forsørge sig selv og børnene. Vi ved, at den Danske og Nordiske velfærdsmodel eroderes af udlicitering og egenbetaling og spørger om frivillige non-profit organisationer kan løfte opgaven sammen med kommuner og regioner? Hvad sker der i EU?

16.00 –  16.45. Et rummeligt arbejdsmarked.  Europas marked og fri bevægelighed af arbejdskraft har sat socialt udsatte, syge og handicappede under pres. EU anbefaler en hjælp på 3 ben: Minimum indkomster, kvalitetsservice og arbejde. I Danmark er sociale ydelser igennem de senere år skåret ned for at motivere til arbejde, men hvor er arbejdspladserne? Virksomhederne tager socialt ansvar og der er fokus på socialøkonomiske virksomheder. Hvad skal der til for at skabe de arbejdspladser, der mangler til de mange ledige som ikke kan yde 100 %?

 

Valget betyder at vi ikke er helt færdige med at få oplægsholdere på plads. Men fokus og temaer er klar. Vi håber at se dig.

Arrangører: Socialpolitisk Forening & EAPN.DK i samarbejde med bl.a. Kirkens korshær, Sydhavnskompagniet, LAP, FORSA, Frivilligt Forum og FOA.